Afdelingsbestyrelsen

Birgitte, nr. 162 Formand
Peter Rønn nr. 162

Jette  Sørensen nr. 176

Hanne Kjær Tranberg nr. 182

Louise Møller Bengtson nr. 120

Peter Pedersen nr. 174 (suppleant)