Referat fra bestyrelsesmøde 28.11.18

(Tilstede: Bo, Louise, Mick, Uffe, Peter og Birgitte)

  1. Nyt fra Ringgården

      Intet nyt (hvilket i denne sammenhæng tolkes som godt nyt)

  1. Ordensregler

      Mick og Peter mødes i næste uge i arbejdet for revision og digitalisering af vores

      Beboerhåndbog, som efterfølgende udfases.

  1. Støvproblemer

      I følge rundspørge på FB, synes problemet ikke at have et omfang, som afstedkommer 

      initiativer til særlige undersøgelser af vores indeklimatiske forhold. Imidlertid er de lejemål, 

      som særligt generes velkomne til at henvende sig til vores inspektør.

  1. Udendørs belysning

      Da enkelte lamper er blevet udskiftet på trods af vores fælles beslutning om det modsatte og i

      særdeleshed med lyskilder, som ikke svarer til de gamle lampers gyldne skær, fik vi sat en

      stopper herfor. Vi er således blevet bedt om selv at undersøge mulighederne for behagelige

      lyskilder til de allerede eksisterende lamper. Mick og Bo vil arbejde på sagen.

  1. Nyt fra aktivitetsudvalget

      Julearrangementet står for døren og husk tilmelding.

  1. Evt.

      Vinduesvaskemaskinen er nu helt funktionsdygtig i kraft af fra Storbritannien importerede

      enkeltdele.

      Vedrørende regler og anvisninger angående storskrald samt affaldssortering, udfærdiges

      snarest en lille pamflet til uddeling.

      Kælderrummet skal gøres til playroom for handy-mændene, hvilket kræver oprydning og

      anskaffelse af nyt udstyr. Meget om dette senere, men tænk allerede nu over, at det ikke er et

      opbevaringsrum.

      Problemerne omkring nye hoveddøre og enkelte lejemåls ønske om kattelem er løst mellem

      Boligforeningen og de berørte lejere.

  1. Næste møde

      07.01.19 kl. 18.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *