Bestyrelsesmøde 30.10.18

Afdelingsbestyrelsesmøde 30.10.18

Dagsorden:

 1. Nyt fra Ringgården

I forhold til kommende omstrukturering af ejendomsfunktionærordning afholdes møde/forventningsafstemning med vores nye varmemester den 9. januar kl. 13.00.

 1. Nye døre

Udskiftningen af hoveddørene er i fuld gang og i denne forbindelse har boligforeningen besluttet, at det hermed betyder udfasning af muligheden for kattelem.

 1. Tømiddel

Omsider ser det ud til at vi får implementeret benyttelsen af det flydende CMA-præparat, som var grundlaget for afdelingens modtagelse af miljøprisen 2016.

 1. Vinduesvaskemaskinen

Her er det vanskeligt at få armene ned. Efter knap tre års trakasserier ser det nu ud til, at vi har “fået” hvad vi bad om, ikke mindst da Bo kunne fremvise en samledysse til under hundrede kroner, som var “the missing (messing)link” for at vi kan få det hele til at fungere.

Årstiden taget i betragtning, kommer den dog nok først til stå sin prøve til foråret.

 1. Græs omkring rosenbedet

Bestyrelsen undersøger, om opgaven har et realistisk omfang i forhold til forårets arbejdsdag.

Fjernelse af grus, tilførelse af muldlag samt rullegræs.

 1. Ordensregler

Med baggrund i konkrete forslag til Afdelingsmødet, homogenisering af tilsyneladende forældede og modstridende udmeldinger på diverse medier og udfasning og digitalisering af den fysiske Beboerhåndbog, vil vi i årets løb arbejde med dette projekt.

Det første og vigtigste bliver naturligvis en mere nuanceret beskrivelse af de fælles have mod syd i de to-etages lejemål, som afdelingsmødet fastholdt skulle være fælles.

 1. Storskrald

Årsagerne til manglende af hentning af storskrald undersøges. Mick snakker med Helle.

 1. Støvproblemer i lejemålene

Med udgangspunkt i en henvendelse fra et lejemål ang. den uforholdsmæssige mængde af støv i lejlighederne besluttede vi at lave en FB-rundspørge på problemet og udfra denne måske at rette henvendelse til boligforening, for at få belyst problemet og ad den vej evt. at få det dæmpet.

 1. Vaskehuset

Til alles glæde  synes turnus omkring rengøring af fungere bedre end nogensinde. Hurrah!

Mick nævnede det uhensigtsmæssige i at vasketider og tumblertider ikke var gensidigt tilpassede, således at man ikke kan booke en tørretid umiddelbart efter en typisk vask på 45-55 min.

Han vil undersøge muligheden for at det kan ændres til mere optimale tider ved at skubbe den 15-30 min.

10. Nyt fra aktivitetsudvalget

I år bliver det også jul i den gamle afdeling – så vi hører nærmere og glæder os.

 1. Evt.

Bo har deltaget som bestyrelsesrepræsentant i for hold til syning af lejligheder ved fra og tilflytning.

Det har været en god oplevelse og erfaringerne vil efterhånden kunne samles i en endelig manual.

Der er behov for tilgængeliggørelsen af de enkelte lejemåls synsrapporter ved tilflytning – helst elektronisk. Peter undersøger muligheden.

 1. Næste møde

      onsdag den 28.11.18 klo. 18.00

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *