Referat fra bestyrelsesmøde 19.09.18

Til stede: Bo, Louise, Mick, Uffe, Peter og Birgitte (ref)

  1. Konstituering: Bestyrelsen konstituerer sig med Birgitte som formand.  Repræ-sentantskabsmedlemmer vælges på næste møde.

2.  Ny varmemester: Afd 29 får ny varmemester pr. 1/1 2019. Bestyrelsen ønsker et møde 

     med den nye varmemester og Michael (inspektør) mhp forventningsafstemning. Peter

     kontakter Michael ang tidspunkt.

  

3.  Bisidder ved flyttesyn: Da der tilsyneladende har været meget forskellige præmisser ved 

     afregning i forbindelse med flytning tilbyder Bo fra bestyrelsen at være bisidder ved 

     flyttesyn, hvis det ønskes.

4.  Ordensregler i afd 29: På baggrund af forslag og diskussion på afdelingsmødet i

     september vedr brugsret til haverne mod syd nedsættes en arbejdsgruppe (Mick og Peter),

     som har til opgave at formulere et forslag til ordensregler, både specifikt for haverne men også 

     for afdelingen i det hele taget.

5.  Vinduesvaskemaskinen: maskinen er stadig ikke funktionsdygtig!!! Brett var inviteret for at 

     redegøre for forløbet indtil nu. Det aftales, at Bo tager kontakt til firmaet Total Rent mhp på

     at få rådgivning og gerne få maskinen gjort klar.

6.  Forslag fra afdelingsmødet i september vedr anlæggelse af græs mellem blok C og D: 

     Tages op på næste møde.

7.  Næste møde: Tirsdag d. 30/10 2018 kl. 18.

     Alle er velkomne og der er kaffe/the på kanden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *