Bestyrelsesmøde 21.08.2018

Til stede: Louise, Jette, Peter, Peter Rønn, Birgitte (ref).

 1. Nyt fra Ringgården – intet til dette punkt
 2. Vinduesvaskedag – vores vinduesvaskemaskinen er stadig ikke funktionsdygtig, Peter Rønn taler med Brett og Michael (vores inspektør) om dette.
 3. Ordensregler for afd 29 – bestyrelsen aftaler at revidere ordensreglerne og forfatte en pjece om dette – tages op på næste møde.
 4. Lamper – der er blevet foretaget udskiftning af nogle af de gamle udendørs lamper. Lamperne er af væsentlig dårligere kvalitet end de gamle og har en anden lysstyrke. Dette tages op med Helle (varmemester) og Michael.
 5. Klipning af grøft – da der ikke er nogen god begrundelse for at klippe vegetationen i grøften ned har vi bedt Michael tale med Helle om at undlade dette.
 6. Budgetgennemgang – Peter Rønn og Birgitte deltager i budgetgennemgang med Ringgården.
 7. Afdelingsmødet d. 12/9 – Louise tilbyder at lave mad, tak for det?. Vi håber på stor opbakning.
 8. Syning af lejligheder – bestyrelsen vil bestræbe sig på ( hvis det ønskes) at kunne være tilstede ved syning af lejligheder ved fraflytning mhp at få en form for ensretning af proceduren.
 9. Døre – hoveddørene trænger til udskiftning og det arbejde forventes udført i løbet af efteråret.
 10. Evt – intet til dette punkt.
 11. Næste møde – dato aftales efter afdelingsmødet d. 12/9 hvor der vælges en ny bestyrelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *