Bestyrelsesmøde 23.05.18

Afdelingsbestyrelsesmøde den 23. maj 2018

Tilstede: Jette, Peter Rønn, Birgitte

1. Nyt fra Ringgården

Der er nu indgået en sekretariatsaftale mellem afd. 29 og LLO. Det betyder at vi ved behov kan henvende os til LLO enten som afdeling eller som enkeltpersoner. Vinduespudsemaskinenen mangler fortsat reservedele – Peter rykker for dette.

Der er forespurgt om der kunne stilles en trampolin op på legepladsen. Ifølge Ringgården hæfter afdelingen for eventuelle skader – det blev besluttet at der evt kan stilles forslag om etablering af en trampolin til afdelingsmødet i september.

 1. Markvandring

  Referat afventes.

 1. Flyttesyn

  Da der har været meget forskellige udfald af flyttesyn den sidste tid vil bestyrelsen bede

  inspektøren om en quideline til flyttesyn både ved ud- og indflytning. Derudover ønsker vi en

  fiktiv gennemgang af 2 lejemål ( nr 162 og nr 136) mhp forventningsafstemning. Der ønskes

  fremadrettet syn efter evt renovering af lejemålene således at det bliver vurderet om

  renoveringen er udført håndværksmæssigt korrekt.

Der efterlyses kopier af indflyttersynsrapport fra flere sider.

Det kunne være en mulighed at inddrage LLO i forhold til at vurdere hvad der er rimeligt i en bolig med B-ordning.

4. Kompostbeholder

Det aftaltes at bibeholde kompostbeholderen mod vest og – som i år – tømme den på arbejdsdagen. Der opfordres til at store mængder haveaffald lægges i kompostbeholderen mod øst. Aftalen evalueres om 1 år.

5. Tøjcontainer

UFF har forespurgt om der kunne opsættes en tøjcontainer her. Bestyrelsen ønsker ikke dette, da det vil tage en del plads og der er flere muligheder for at komme af med sit brugte tøj i nærområdet. Evt interesserede kunne stille forslag om en tøjcontainer på afdelingsmødet i september.

 1. Indbydelse til afdelingsmødet d. 12. september rettes til. Bliver omdelt via Ringgården.
 1. Forventningsafstemning med Helle og Michael vedr. varmemesterens arbejdsopgaver: Tages op til næste møde.
 1. Nyt fra aktivisterne: Intet nyt denne gang.
 1. Evt: Pladssituationen i cykelskurene er igen et problem. Tages op på næste møde hvordan vi takler det. Vaskehuset bliver ikke gjort regelmæssigt rent – forslag til løsning af dette tages ligeledes op på næste møde.

10. Næste møde d. 20/6 kl 18

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *