Bestyrelsesmøde 20.06.18

Afdelingsbestyrelsesmøde den 20.06.18

Tilstede: Birgitte, Louise, Jette og Peter Rønn

 1. Nyt fra Ringgården

  Intet at berette.

 2. Brand i skurene

  De berørte lejere har været i dialog med bestyrelsen og Ringgården omkring informationsniveau og tiltag i forbindelse med begivenheden, hvilket er endt op med en opfattelse af, at dette for så vidt er kørt ”efter bogen”, men at vi i kraft af den konkrete sigtelse er nødt til at afvente det videre forløb.

 3. Flyttesyn af lejligheder

  Vi har indgået aftale med ejendomsinspektøren om en ”fiktiv” gennemgang af to lejemål, som med billeddokumentation vil udgøre en guideline for standarder i forbindelse med ind- og udflytning.

I samme forbindelse har vi bedt om tilgang til de indflytningssynsrapporter, som vi hver især

har fået foretaget.

Dette vil blive sat i stand efter sommerferien.

 1. Status omkring cykelskurene

  Enighed om at situationen lige nu er utålelig.

  Bestyrelsen minder om, at skurene er forbeholdt de cykler, som er brugbare og i nogenlunde dagligt brug, ligesom vi henviser til tidligere beslutning om,at små børnecykler ikke hører hjemme her.

  Det er træls, men nødvendigt, indtil vi i forbindelse med fremskynding af den nedgravede affaldsløsning, får frigjort ekstra plads.

  Så cykler, som ikke bruges til daglig transport og små børnecykler hører til i skurene.

  Umiddelbart efter sommerferien vil vi i samarbejde med Helle foretage en raid, hvor man i god tid varsles om at sætte en mærkat med lejlighedsnummer på sin cykel. De cykler som ikke bærer et sådant, vil blive fjernet.

 2. Vaskehuset

  Det står ualmindeligt sløjt til med vores solidariske rengøringsordning i vaskehuset.

  Umiddelbart efter sommerferien, vil hvert enkelt lejemål få et venligt og imødekommende besøg, som udover kammeratlige spørgsmål til velbefindende, vil kortlægge brugerne af vaskehuset og en påmindelse om, at ekstern rengøring reelt vil betyde en huslejestigning.

  For de velbeslåede vil en af de unge beboere tilbyde at aflaste mod rimelig betaling – men om det senere også på FB.

 3. Loppemarked

  Så heldige er vi, at der igen i år vil blive afholdt loppe/leg/kage/hygge/trylle/musikmarked her i afdelingen.

  Det bliver den 9. september kl. 10-14. Meget mere herom på FB.

 4. Vinduesvask

  Efter godt og vel et år, er det tilsyneladende lykkedes at tilvejebringe de reservedele, der skal til, for at få gang i vasken af de store glasfacader,

  Dette kommer til til at foregår i efteråret under forventelig ledelse af the supreme cleaner Brett. Dato vil blive fastsat.

 5. Næste møde

  (som også er åbent) 21.08.18 kl. 17

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *