Bestyrelsesmøde 28.03.18

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården 28. marts 2018

Bestyrelsesmøde d. 28/03 2018

Tilstede: Jette 176, Peter 154, Peter 162 og Birgitte 162 (ref).

1. Nyt fra Ringgården:
Der er aftalt regnskabsmøde den 12. april, hvor bestyrelsen har en række kritiske spørgsmål til regnskabet 2017, som vi forventer fyldestgørende svar på.

Sagen om afdelingens indgåelse af en sekretariatsaftale med Lejernes LO, synes nu at få
en snarlig forventet løsning. Sagen kører nu mellem LLO og Boligforeningen.

2. Arbejdsdag 29.04.18
Der vil snarest muligt bliver omdelt en officiel invitation med opfordring til at bidrage med forslag til arbejdsopgaver udover de sædvanlige.
Vi håber at rigtig mange vil bakke op om den nyttige og hyggelige dag.

3. Markvandring 17.04.18:
På trods af den lidt poetiske betegnelse, så er den årlige markvandring en benhård og bindende gennemgang af fremtidige budgetposter og vurdering af en række ønskelige tiltag i afdelingen. Derfor er det rigtig vigtigt, at I melder ind til bestyrelsen, hvis I har særlige ønsker eller problemer i lejlighederne eller på terrænet, som I gerne vil stille fokus på.
I bestyrelsen har vi bl. a. tænkt os at tematisere dørenes beskaffenhed, udsigter til en nedgravet affaldsløsning, opsætning af tørrestativer og rummeligere faciliteter til opbevaring af vores cykler.

4. Velkomstfolder:
Vi er i færd med at udarbejde en opdateret velkomstfolder til de mange nye indflyttere. Den vil rumme de væsentligste informationer om praktiske anliggender mv. og vil blive overrakt personligt af et medlem af bestyrelsen, så alle nye beboere fremover føler sig velkomne i vores fællesskab.

5. Bestyrelsen:
Vi vil atter opfordre til at få en kop the med os til vores bestyrelsesmøder, som jo er ”åbne”. Det er vigtigt for beboerdemokratiet og samtidig også for om muligt at sikre nye entusiastiske medlemmer, når vi andre efterhånden dropper ud.
Dato for kommende møde vil altid fremgå af referatet og foregår i Fælleshuset.

6. Nyt fra aktivitetsudvalget:
Punktet udgår og tages op på næste møde.

7. Evt:
Intet

8. Næste møde: D. 23.04.18 kl. 18.00

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *