Bestyrelsesmøde 21. februar 2018

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården 21. februar 2018

Bestyrelsemøde d. 21/2 2018

Til stede: Jette nr 176, Peter nr 174, Louise nr 120, Peter nr 162, Birgitte nr 162 (referent)

Nyt fra Ringgården: Der er indhentet 3 tilbud vedr. indvendig vinduespudsning i 1. sals højde. Bestyrelsen vælger det billigste (Super1rent) og som opfylder vores krav. Markvandring bliver d. 17/4 kl 15.

Orientering om løbende sager: Det ser nu ud til at vores vinduespudsermaskine til udvendig vinduesvask kan blive repareret. Peter (nr 162) er i kontakt med et firma, der kan påtage sig opgaven. Vi har længe ønsket en vurdering af hækkenes og vores frugtbuskes tilstand. Peter (nr 162) har en aftale med en gartner d. 28/2 mhp jordbundsanalyse og handleplan.

Status vedrørende LLO: Afdelingens enstemmige vedtagelse om en sekretariatsaftale med LLO er endnu ikke effektueret grundet modstand fra boligforeningen. Det er et langt og meget sejt træk.

Arbejdsdag til foråret: Den årlige arbejdsdag er fastsat til d. 29. april kl 9 – 14. Der vil komme en særskilt indbydelse senere – men reserver gerne dagen, det er altid hyggeligt og dejligt at lære hinanden bedre at kende.

Bestyrelsen: Det aftales, at bestyrelsen og bestyrelsens arbejde skal synliggøres mere. Vi vil derfor arbejde på at genindføre velkomstpjecen og være mere aktive i forhold til nye beboere i afdelingen. Desuden vil vi i opslag på facebook meddele mødedato og dagsorden for bestyrelsesmøderne, således at de, der har lyst og evt interesse for enkelte punkter kan deltage. Det vil være dejligt hvis flere har lyst til at engagere sig.

Nyt fra aktivitetsudvalget: Der er blevet afholdt et rigtig godt fastelavnsarrangement med stor tilslutning fra børn og voksne. Alle deltog med godt humør og tog del i både det søde – fastelavnsboller og kakao – og det sure – oprydning?.

Evt: Intet under dette punkt.

Næste møde er d. 28. marts kl 18 i fælleshuset, hvor vi byder på en kop kaffe eller te til dem, der måtte dukke op.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *