Bestyrelsesmøde afd. 29. 17.01.18

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården 17. januar 2018

Bestyrelsesmøde d, 17/1 2018 samt referat af møde d. 25/1 2018 med den midlertidige inspektør Ole Andersen og leder af teknisk afdeling Holger Lunde Jørgensen.

Tilstede: Peter 162 og Birgitte 162 (ref)

    1. Nyt fra Ringgården:

      Ole andersen er vores inspektør indtil en ny er fundet. De forventer at der er fundet en ny 1. marts.

2. Sekretariatsaftale med LLO:

Der har været afholdt møde med forretningsudvalget i Ringgården, hvor vi er blevet bedt

om at udspecificere de områder hvor Ringgårdens medarbejdere ikke ville kunne bistå

os med råd og vejledning i samme omfang som LLO – før de har denne vil de ikke

behandle vores ansøgning i hovedbestyrelsen. Vi arbejder på en skrivelse der imøde-

kommer dette ønske – det er godt nok et langt sejt træk.

3. Opfølgning på løbende sager:

Storskraldspladsen er nu flyttet. Der har været problemer med at få den tømt, men det

skulle være i orden nu.

Der har været arbejdet med genopretning af fliser og afløb.

Desværre ser det ud til at det ikke har været tilstrækkeligt, da der stadig ligger meget

vand mange steder efter store regnskyl.

Vi vil tage det op med inspektøren.

Peter har arbejdet meget med alternativer til saltning og videregivet dette. Desværre er

der ikke blevet fulgt ordentligt op på dette.

Vi har dog fået et alternativt tømiddel i stedet for

salt – men ikke det vi har bedt om. Vi vil tage det op med inspektøren.

Vi har fået ny ovn og kogeplader i fælleshuset. Det viser sig at de gamle gryder ikke kan

bruges, da det er induktion. Der vil snarest blive købt nyt køkkengrej.

4. Dato for afdelingsmødet i september:

Onsdag d. 12/9 2018

5. Nyt fra aktivitetsudvalget:

Punktet udgår.

6. Evt:

Hanne Kjær er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske og Peter Pedersen er nyt medlem. Der er nu ingen suppleanter, så vi håber at nogen i afdelingen kunne tænke sig at byde ind.

7. Næste møde:

Onsdag d. 14/2 kl 18

Det er lykkedes d. 25/1 at afholde et møde med Ole Andersen og Holger Lunde Jørgensen

fra Ringgården for at følge op de sager der endnu ikke er afklaret efter den tidligere

inspektørs fratræden. Dette refereres nedenfor:

Der mangler granulat og reservedele i vinduespudsemaskinen – det aftales at Peter sender

informationer vedrørende dette til Ole.

Indvendig vinduesvask – den nyformulerede arbejdsbeskrivelse sendes til Ole til brug

for afklarende aftale med det nuværende vinduespudserfirma eller til brug for evt ny

udbudsrunde.

Manglende genopretning af en del af flisearealet. Det aftales at der i første omgang bliver

bestilt slamsugning af alle regnvandsbrønde – derefter kan vi vurdere hvilke flisearealer det

drejer sig om. Peter formidler henvendelse og billeder til firmaet Finn Klitgård til den tid.

Vimplen til flagstangen er gået i stykker – Helle (varmemester) er blevet bedt om at tage

sig af dette.

Det har længe været ønsket at få flyttet den store kampesten, der blokerer en parkerings-

plads – det aftales at Peter sender mail vedr dette til Finn Klitgård i forbindelse med den

førnævnte henvendelse.

Det har været et stort ønske at få udskiftet de gamle el-pærer til LED pærer – det aftales at

dette tages op til markvandring i april.

Indkøb af tømiddel jvf vundet miljøpris – de resterende penge fra miljøprisen er blevet

overført til 2018 – det aftales at Peter sender materiale til Ole, så det rette produkt kan blive

indkøbt til brug vinteren 2018/2019.

Vi har tidligere ønsket en jordbundsanalyse mhp gødskning af bede og hække. Desuden

har vi haft fokus på de syge frugtbuske – Ole har formidlet kontakt til en gartner, der

kontakter Peter mhp et møde om dette.

Holger orienterede om, at afdelingen er blevet udvalg til et nyt forsøgsprojekt som hedder

iLiving. Det går i korthed ud på, at man på et display kan følge energiforbruget time for

time.

Der kommer yderligere orientering, når projektet kører af stablen.

Mødet varede ca 1/2 time og der kom respons samme eftermiddag vedr de tiltag der skulle

sættes i gang. Det var en meget positiv oplevelse og giver håb om bedre samarbejde

fremadrettet -:)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *