Referat bestyrelsesmøde 090512

OBS…. hvis du har noget til den forstående markvandring så kontakt  Diana i nr. 134 senest tirsdag d. 15.maj

Tilstede:
Diana, Malou, Heidi, Julie, Rikke,

Afbud:

Malene, Peter

1: Brug af fælleshuset (udskydes til næste gang. Rikke Spørger Heidi om hun kan deltage)

 • Priser på udlejning, internt og eksternt og til åbne arrangementer
 • Hvilke arrangementer skal prioriteres
 • Rengøringsniveau
 • Aflåsning
 • Evt andet

 

2: indkøb af “hjemmebiograf” til fælleshuset. – Julie ansvarlig

Det undersøges hvad det koster –

 • Internet og TV til fælleshuset
 • Projektor
 • Beslag til ophæng
 • Opbevaring I kælder
 • Kan det mod betaling udlejes sammen med fælleshuset?

Punktet tages op på næste møde

3: velkomstpjecen – hvordan kommer vi i gang med at få den lavet?

Rikke laver en oversigt, til næste gang,  over hvad vi har besluttet der skal med i pjecen.

Vi uddelegerer punkterne der skal skrives. Rikke sætter det op i en samlet folder.

Vi får ikke længere besked om hvornår der flytter nye ind – Diana ringer til Ringgården og beder om at vi fortsat få meddelelse når nye kommer til

4: havemøbler og legeplads

Diana har bedt om et tilbud fra det firma vi har besluttet og afventer nu. Legepladstilbud ligger hos Simon (inspektør)

5: evaluering af arbejdsdag

Vi nåede rigtigt meget og der var mange der deltog. Det var en super god dag.

Det er værd at sætte fokus på:
Pakeringspladsen der er blevet ”malet op” så der nu er båse – det ser ud til at fungerer ok, men vi henstiller til at folk er opmærksomme på at parkere indenfor båsene.

Det ser ud til at brædderne fra glaskontaineren er blevet væk, har nogen set dem?

6: markvandring

Vi får en ny dato – en eftermiddagstid.

Punkter til markvandring:

 • Vi vil have sensor på lyset I vaskehuset, så det slukker selv ved manglende aktivitet.
 • Vi skal se på priser for vask i vaskehuset – det giver underskud
 • Vi mangler blomster på arealerne. Ole forslår bunddække, det kunne også spare tid
 • græs ved sandkassen mellem blok C og D så underlaget lettere vil kunne suge det vand der løber ned fra parkeringspladsen.
 • Tjek af gyngestativet for at sikre at stolperne ikke er rådne.
 • Økonomi i forhold til anskaffelse af projektor til fælleshuset. Herunder også kabel tv og internet adgang i fælleshuset. Installation, opbevaring mm.

Hvis man har noget der skal med på markvandringen så skal det meldes til Diana senest d. 15.05

Vi opfordre folk til ikke at smide blomsterløg ud, men istedet sprede dem på området, Vi opfordre til at folk smider et brev blomsterfrø.

7: forventninger i forhold til fremtidig planlægning af aktiviteter. Udsættes til næste møde.

8: Evt:

 • Bestyrelsen holder ferie I juli md.
 • Der etableres en mappe med referater, Heidi ansvarlig, Rikke laver print til Heidi.
 • Det er snart Sct Hans er der nogen der vil være ansvarlig, fælleshuset er reserveret?
 • Havevanding – Ole skal hænge haveslanger frem og sætte vandtønder til. Heidi snakker med Ole.

 

Punkt til næste møde, kl. 19 – medbring egen mad:

 • Nyt fra boligforeningen/Diana
 • Markvandring/Diana
 • Bestyrelsens arbejde, arbejdsformer, ansvarlighed/alle
 • Malenes punkt /malene
 • Velkomstpjece/rikke
 • Hjemmebio/Julie
 • Fælleshus /rikke

Afbud fra Heidi til næste møde

 

For referat
Rikke Roger Reif

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *